Belgische missie Sierra Leone

Ontwikkeling en christendom brengen naar Sierra Leone

Achtergrond

De Belgische missie Sierra Leone werd in 2003 gesticht door de Belgische zendeling Koen Buntinx en zijn collega's, die op dat ogenblik in Freetown werkten voor de NGO Mercy Ships/New steps. Hij werd uitgenodigd door één van zijn medewerkers in zijn geboortedorp: Masakaray.  Door het grote percentage animisme en Islam en de grote onwetendheid en onderontwikkeling in de buurt concludeerden de oprichters dat er een grote nood was/is om Christus - de Verlosser - te gaan verkondigen en om ook actief te worden in de sociale actie om zo  de mensen uit hun armoede te halen en hen een doel en waardigheid te geven. Dit leidde tot de oprichting van een bediening die op een holistische manier aan de verschillende aspecten van de nood van de mensen tegemoet komt: geestelijk, sociaal, economisch en fysiek.  

 

De grote openheid van de mensen in combinatie met de verschrikkelijke armoede werd daar plots wel héél duidelijk: Er was een grote geestelijke nood, maar ook een nood aan lichamelijke basisbehoeften op het vlak van hygiëne, medische verzorging en een betere accommodatie. Openheid was er in de zin dat de oorspronkelijke moslimbewoners bereid waren een Christelijk kerkje te starten en er verantwoordelijkheid voor op te nemen. Een voorlopig kerkje werd gestart. Het werd toegewijd aan God en al vlug was er een christen gemeenschap van een 20-tal mensen. Een pastor werd aangesteld en de Jezus film werd in het dorp getoond. Later werd een schooltje gestart en toegerust. Eerst werd één leraar ingeschakeld, daarna kwamen er twee leraren en nu zijn er al drie.

De kerk werd ook voorlopig geregistreerd bij de overheid en kort daarna werd er zelfs een tweede kerk gestart in een nabijgelegen dorpje. Dat heeft eventjes goed gefunctioneerd, maar dan brak er een griepepidemie uit waardoor een 10-tal kinderen en jongeren stierven. Het gevolg was dat de mensen uit het dorp gevlucht zijn naar andere dorpen. Helaas, maar wie weet, ook dat kan misschien positieve gevolgen hebben.

Er word vanuit Masakaray nu geregeld aan evangelisatie gedaan, zowel persoonlijk als tot grote groepen. Als voorbeeld van een evangelisatieactie kunnen we verwijzen naar een voetbalgala dat georganiseerd werd tussen de dorpen waarna de goede boodschap gepreekt werd. Er is gedurende een korte tijd ook een mobiele medische kliniek aan de slag geweest die voorzag in medische voorzieningen, iets dat wel nodig is als je de gevolgen ziet van die griepepidemie. Maar die is dus moeten stoppen omdat we het gebouw prioritair achten en dit financieel niet te combineren valt met een medische kliniek. We willen de mobiele kliniek opnieuw opstarten als het ons de geschikte tijd lijkt. Er zijn ook al twee dopen geweest waarbij er in een nabijgelegen rivier eerst een 45-tal en de tweede keer een 25-tal mensen uit de dorpen in de buurt gedoopt werden.

In mei 2006 is Koen nog eens gedurende twee weken teruggevlogen naar Sierra Leone. Toen was er wat terugval ingezet. De ontmoediging van dat moment  was reden genoeg om er eens te gaan kijken en te spreken met de mensen in het dorp en met de verantwoordelijken. Die ontmoeting is volgens Koen positief afgelopen. Dat bezoek was ook de aanleiding om te beginnen met het optrekken van een nieuw gebouw.

Momenteel loopt de procedure om de school ook volledig te registreren bij de overheid. Dat zou betekenen dat de lonen van de leraars vanaf dan door de regering (gedeeltelijk) betaald zouden worden. Maar onder andere wegens schijnbare corruptie bij de overheid is dit steeds niet gefinaliseerd.

De uitdaging blijft groot. Eerst en vooral is er gebed nodig. We hebben ervaren dat gebed een groot verschil kan maken. Periodes van gebed, zoals gebedsdagen, werden gevolgd door goed nieuws. Daarom dat we een oproep willen doen aan iedereen om met ons mee te bidden voor de gemeente in S.L, me in het achterhoofd Jakobus 5:16b:"het gebed van een rechtvaardig man is krachtig".

Er wordt ook nu al samengewerkt met locale ex-collega's van Koen en mensen van het gebied rond Masakaray of van de hoofdstad Freetown.

Er komen momenteel een kleine honderdtal kinderen naar de school. Die kinderen gaan in principe ook naar de kerk. Daarnaast hebben we een sterk variërend aantal volwassen die naar de kerk gaan.

 Bij het laatste bezoek van Koen begin dit jaar is hij enkele dorpen in de buurt, in het Rufundus district gaan bezoeken en is er gepraat geweest om het project uit te breiden die andere dorpen. Toch is er met het werkgroepje besloten om te wachten tot de toiletten die naast het gebouw gezet worden afgewerkt zijn.

voor statement van de missie en doelen

vers van de dag

Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!