Belgische missie Sierra Leone

Ontwikkeling en christendom brengen naar Sierra Leone

contact

bel of mail naar Koen Buntinx, koenbuntinx@hotmail.com, 0498718515

steunen

kan je doen door een bijdrage te storten op rekeningnummer:

979-6169872-95 op naam van BMSL 3000 Leuven

IBAN: BE76 9796 1698 7295

BIC: ARSPBE22