Belgische missie Sierra Leone

Ontwikkeling en christendom brengen naar Sierra Leone

gebedspunten

- dank voor financiën

- dat we meer vruchten van ons werk mogen zien

- discipelschap van de mensen in het Rufundus district

- geestelijke toerusting en motivatie vd pastors

- registratie bij de overheid