Belgische missie Sierra Leone

Ontwikkeling en christendom brengen naar Sierra Leone

Sierra Leone

 

S.L. ligt in West-Afrika en is de helft groter dan België. De Portugezen waren de eerste Westerse mensen die in Sierra Leone landden en zij waren het ook die het land de huidige naam gegeven hebben. De Nederlandstalige vertaling van de naam Sierra Leone is Leeuwenberg. Na de Portugezen waren het de Britten die Sierra Leone hebben gekoloniseerd. Zij deden dat tussen 1808 tot 1961. In dat jaar werd Sierra Leone onafhankelijk.

S.L. werd een democratie maar tussen 1991 en 2002 vond er een gruwelijke burgeroorlog plaats. Die oorlog heeft praktisch de gehele infrastructuur die al miniem was, vernietigd. Er werden ook heel veel oorlogsslachtoffers gemaakt. In 1999 kwam de UNO ter plaatse met een leger van 17000 man om de vrede te trachten te herstellen, de rebellen te ontwapenen en eerlijke verkiezingen te organiseren. Sinds 2006 is de UNO vertrokken en is de veiligheid in handen van het locale leger.

S.L. beëindigde die oorlog als het armste land ter wereld. Nog steeds is het volgens UN- en OESO normen één van de armste landen ter wereld. Ironisch genoeg is S.L. tegelijkertijd één van de landen die het meeste diamanten ter wereld levert. S.L. heeft het laagste inkomenscijfer ter wereld wat wil zeggen dat het grootste gedeelte van de mensen minder dan een dollar per dag verdient. S.L. heeft ook één van de hoogste kindersterftecijfers van de wereld en de gemiddelde levensverwachting is ook nog erg laag. Medische voorzieningen, zuiver drinkwater en voedsel zijn schaars, maar het betert wel.

Vroeger is het christendom er meer dominant geweest maar ook vandaag nog is het christendom het geloof van een dikke 30% van de bevolking. De Islam heeft meer dan 50% procent binnen haar invloedssfeer. Ook het animisme is, al dan niet in combinatie met één van de bovenstaande religies goed voor op z'n minst 30% van de bevolking. Gelukkig is er wel vrijheid van religie en zijn er geen religieuze conflicten.